Kế hoạch tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức - SIPAS và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2024 của quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 20/06/2024 | 15:53  | Lượt xem: 289

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2024 của quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 17/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2024 của quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)