Quận Hai Bà Trưng đã xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của 11 sáng kiến của 11 tác giả cấp Thành phố đợt 2 năm 2024 ( Khối Giáo duc)
Ngày đăng 28/06/2024 | 16:09  | Lượt xem: 241

Quận Hai Bà Trưng đã xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của 11 sáng kiến của 11 tác giả khối Giáo dục thuộc quận để xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố đợt 2 năm 2024.

1. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

2. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Phạm Thanh Hương - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

3. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Tạ Phương Lan - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

4. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Đỗ Thị Thu Hà - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

5. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

6. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

7. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Đỗ Thị Ngọc Minh - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

8. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Lê Thị Hương Nhài - Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

9. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Hoàng Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

10. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Nghiêm Thúy Châm - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

11. Sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Lê Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)