Quận Hai Bà Trưng triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính: "Phục vụ Nhân dân - Vui xuân đón Tết"
Ngày đăng 01/02/2024 | 08:52  | Lượt xem: 318

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính: "Phục vụ Nhân dân - Vui xuân đón Tết" đối với 03 Thủ tục hành chính cấp quận và phường.

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 31/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về mô hình giải quyết thủ tục hành chính: "Phục vụ Nhân dân - Vui xuân đón Tết".

(Chi tiết tại đây)