Thông báo số 54/TB-HĐTT ngày 02/5/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về Kết quả thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024
Ngày đăng 02/05/2024 | 08:59  | Lượt xem: 341

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 54/TB-HĐTT ngày 02/5/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về Kết quả thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)