Công văn số 2033/UBND-NV ngày 22/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính
Ngày đăng 27/11/2023 | 11:46  | Lượt xem: 147

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính.

Công văn số 2033/UBND-NV ngày 22/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính.

(Chi tiết tại đây)