Báo cáo kiểm tra hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 352-354-356-356A Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 15/05/2024 | 16:24  | Lượt xem: 100

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kiểm tra hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 352-354-356-356A Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 856/UBND-YT ngày 15/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo kiểm tra hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 352-354-356-356A Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 14/5/2024 của UBND phường Phố Huế về việc kiểm tra hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 352-354-356-356A Phố Huế.

(Chi tiết tại đây)