Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024)
Ngày đăng 29/03/2024 | 15:20  | Lượt xem: 318

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024).

Thông báo số 13/TB-YT ngày 29/03/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024).

(Chi tiết tại đây)