Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC ngày 01/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính
Ngày đăng 09/04/2024 | 15:10  | Lượt xem: 306

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức: THEKISEKIRO - Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát. Địa điểm kinh doanh: Số 53A phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC ngày 01/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức: THEKISEKIRO - Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát; Địa điểm kinh doanh: Số 53A phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)