Thông báo Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 02/05/2024 đến 31/05/2024)
Ngày đăng 05/06/2024 | 11:10  | Lượt xem: 144

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 02/05/2024 đến 31/05/2024).

Thông báo số 26/TB-YT ngày 03/6/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 02/05/2024 đến 31/05/2024).

(Chi tiết tại đây)