Thông báo số 33/TB-YT ngày 09/7/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về việc Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 09/07/2024 | 15:45  | Lượt xem: 128

Phòng Y tế quận hai Bà Trưng thông báo tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Thông báo số 33/TB-YT ngày 09/7/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về việc Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

(Chi tiết tại đây)