Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 05/06/2024 | 11:13  | Lượt xem: 176

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thông báo Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Thông báo số 27/TB-YT ngày 03/6/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

(Chi tiết tại đây)