Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 25/03/2024 | 08:52  | Lượt xem: 220

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)