Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp Quận tháng 11 năm 2023
Ngày đăng 17/11/2023 | 16:30  | Lượt xem: 137

Chiều ngày 16/11/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 11 với nội dung: Tình hình thời sự trong nước và thế giới, công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. TS. Trần Quốc Dương - GVCC, Chủ nhiệm môn Đường lối Quốc phòng, An ninh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và làm báo cáo viên của hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2023; chiều ngày 16/11/2023, tại Trung tâm Chính trí quận, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 11 với nội dung: Tình hình thời sự trong nước và thế giới, công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. TS. Trần Quốc Dương - GVCC, Chủ nhiệm môn Đường lối Quốc phòng, An ninh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và làm báo cáo viên của hội nghị.

Trong phần truyền đạt của mình, TS Trần Quốc Dương đã tập trung phân tích tình hình thế giới, khu vực, về chiến sự Nga - Ukraina, xung đột giữa Isreal - Hamas, mối quan hệ giữa các nước lớn; tình hình Biển Đông và những tác động tới Việt Nam; đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu tham dự hội nghị gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Trưởng (hoặc Phó Trưởng) các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Bí thư (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy); cấp ủy viên phụ trách Tuyên giáo; các đồng chí tuyên truyền viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ 18 phường; Bí thư (hoặc Phó Bí thư), tuyên truyền viên cơ sở các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Báo cáo viên cấp Quận; Thành viên Tổ Dư luận xã hội Quận; Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn Quận; Đảng viên chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy, chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy, chi bộ Ban Dân vận Quận ủy, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, chi bộ Văn phòng Quận ủy, chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận, chi bộ Hội Cựu chiến binh Quận, chi bộ Liên đoàn Lao động Quận, chi bộ Hội LH Phụ nữ Quận, chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận, chi bộ Trung tâm Chính trị Quận; tổng số 390 đại biểu.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp với những luận điểm đa chiều, phức tạp, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 11 của quận đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên những thông tin chính thống, phân tích sâu sắc. Đây là cơ sở quan trọng trong công tác định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận hiểu, đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt trong công tác đối ngoại, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định an ninh - chính trị xã hội.