Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tham dự phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/06/2024 | 16:09  | Lượt xem: 118

Chiều ngày 14/6/2024, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu HĐND Thành phố đến các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Dự phiên họp giải trình tại điểm cầu quận Hai Bà Trưng có ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HĐND Thành phố; các ông (bà) Thường trực HĐND quận, đại diện lãnh đạo UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo hai Ban HĐND quận và Tổ trưởng 07 Tổ đại biểu HĐND quận,…

Phát biểu khai mạc phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ toạ phiên họp nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri luôn được Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND Thành phố tập trung chỉ đạo đổi mới theo hướng sâu sát, khoa học, hiệu quả.

Phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND Thành phố Hà Nội nhận được 2.201 kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND các cấp chuyển đến. Đối với những kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, thành phố đã giải quyết xong 164/175 kiến nghị, đạt 93,7%; đang giải quyết 11 kiến nghị, chiếm 6%. Đối với những kiến nghị thuộc lĩnh vực đô thị, đã giải quyết xong 99.117 kiến nghị, đạt 84,6%; đang giải quyết 18/177 kiến nghị, chiếm 15,4%. Đối với kiến nghị cụ thể của các quận, huyện, thị xã, có 618 kiến nghị, đã giải quyết 599 kiến nghị; còn 19 kiến nghị đang xem xét giải quyết.

Qua giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri ở một số lĩnh vực, địa phương chất lượng còn chưa cao. Một số kiến nghị của cử tri đã nhiều năm, qua nhiều kỳ tiếp xúc của đại biểu HĐND Thành phố, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, hiệu quả. Nhiều vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm đó là việc cung cấp nước sạch, quy hoạch bãi đỗ xe,… cũng đã được các ngành giải trình, có phương hướng đầu tư, xử lý, tuy nhiên cũng còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết,…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, 08 giám đốc sở, ban, ngành; 03 đồng chí chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố yêu cầu và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục các hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với mục tiêu tất cả kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được giải quyết bảo đảm chất lượng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu giải trình tiếp thu kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, mặc dù UBND Thành phố Hà Nội đã quan tâm, giải quyết những nội dung kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp. Tuy nhiên, có nội dung cử tri kiến nghị qua nhiều nhiệm kỳ chưa được giải quyết dứt điểm: Dự án liên doanh nước ngoài có sử dụng đất tại khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc phường Phúc Xá (quận Ba Đình), dự án đường trục phía nam thành phố, dự án khu đô thị Thanh Hà, dự án khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm, dự án chợ đầu mối Minh Khai, tình trạng ô nhiễm tại sông Nhuệ; xử lý nước thải tại các làng nghề,... Còn một số ý kiến trả lời chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và lộ trình, thời hạn giải quyết. Một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời dẫn đến việc giải quyết kéo dài và cử tri tiếp tục kiến nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu quận Hai Bà Trưng

Qua phiên giải trình, có thể thấy, việc giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian qua đã được Thành ủy, HĐND Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến các cấp. UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, đôn đốc triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đã được nâng lên. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị đã được chỉ ra tại phiên giải trình này, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung, nghiêm túc tiếp thu và triển khai các biện pháp khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp căn cơ, hiệu quả; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, UBND Thành phố cần rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay để đánh giá kết quả, chất lượng thực hiện. Thực hiện phân loại khoa học đối với những nội dung, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết mà chưa hoàn thành, chưa rõ tiến độ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ này, nhất là người đứng đầu. UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các ban HĐND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi, tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Thường trực HĐND Thành phố, UBND thành phố theo quy chế phối hợp, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri thường lệ và chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả.