Tuyên truyền nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 29/03/2024 | 16:00  | Lượt xem: 109

Thực hiện Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn quận năm 2024, ngày 26/3/2024, UBND quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn quận năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, UBND 18 phường và 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận quan tâm đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Yến - Phó Trưởng phòng Kinh tế quận cho biết: “Năm 2023 UBND quận đã đánh giá, phân hạng và công nhận 03 sản phẩm OCOP đạt ba sao (gồm sản phẩm nem chua, giò tai của Hộ Kinh doanh Trần Công Châu; sản phẩm dấm gạo nếp của Hộ kinh doanh Dấm Toàn Thắng). Đây là những sản phẩm OCOP đầu tiên của quận Hai Bà Trưng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm ra thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung trên địa bàn Quận. Năm 2024, UBND quận đăng ký với UBND thành phố 07 sản phẩm OCOP. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP, Hội nghị tuyên truyền ngày hôm nay sẽ cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mong rằng các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và dự thi đánh giá sản phẩm OCOP để nâng tầm giá trị các sản phẩm đặc trưng của quận Hai Bà Trưng trong năm 2024 và các năm tiếp theo”.

Báo cáo viên Phan Thị Thu Trang - Công ty cổ phần Sông Đà Kinh Bắc trao đổi tại hội nghị

 

Tại hội nghị, báo cáo viên Phan Thị Thu Trang đã trao đổi ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm các thông tin liên quan đến chương trình OCOP.

Các phòng chuyên môn, UBND 18 phường, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã được nghe những thông tin quan trọng, hữu ích về chương trình OCOP của Trung ương và Thành phố; các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các nội dung chính triển khai Chương trình. Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP. Quy trình thực hiện OCOP và công tác tổ chức triển khai thực hiện ở cấp Trung ương, cấp Thành phố, cấp quận, cấp phường. Thông tin về lợi ích, hiệu quả khi tham gia Chương trình OCOP.

Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham dự hội nghị

 

Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã nắm được các thông tin về xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, kiến thức về thị trường và quảng bá sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP; xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản xuất kinh doanh; tư vấn phát triển sản phẩm; lập hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm...