Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/02/2024 | 08:38  | Lượt xem: 489

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc  thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)