Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 01/04/2024 | 09:58  | Lượt xem: 241

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024 ngày 13/4/2024 tại Khộng gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

(Chi tiết tại đây)