Thư gửi người nộp thuế: Về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 20/06/2024 | 16:08  | Lượt xem: 180

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng gửi thư đến người nộp thuế: Về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng gửi thư đến người nộp thuế: Về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia.

(Chi tiết tại đây)