Tuyên truyền chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày đăng 22/01/2024 | 10:23  | Lượt xem: 228

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng tuyên truyền chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Công văn số 2125/CCT-TTHT ngày 17/01/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

(Chi tiết tại đây)

Công văn số 3708/CTHN-TTKT3 ngày 16/01/2024 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

(Chi tiết tại đây)