Tuyên truyền chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 20/03/2024 | 10:36  | Lượt xem: 165

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng thông báo về việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Công văn số 9342/CCT-TTHT ngày 12/03/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc Tuyên truyền chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết tại đây)