Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024
Ngày đăng 18/03/2024 | 10:31  | Lượt xem: 213

Hạt quản lý đê điều bốn quận nội đô - Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024.

(Chi tiết tại đây)