Tuyên truyền về đăng ký kinh doanh và đăng ký MST theo TT02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày đăng 06/09/2023 | 16:24  | Lượt xem: 442

Thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở

Chi cục thuế Hai Bà Trưng thông tin Tuyên truyền về đăng ký kinh doanh và đăng ký MST theo TT02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Chi tiết tại đây)