Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp thành viên ủy ban tháng 4 năm 2024
Ngày đăng 04/05/2024 | 16:00  | Lượt xem: 249

Ngày 03/5/2024, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân Quận tháng 4. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các Phó Chủ tịch UBND quận, thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, các đơn vị hiệp quản, phối quản và Chủ tịch UBND 18 phường.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp, các thành viên Ủy ban đã tập trung trao đổi thảo luận về các nội dung: Công tác thu, chi ngân sách; Tiến độ giải ngân, thanh, quyết toán nguồn vốn đầu tư công năm 2024; Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội nhân dịp các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn; Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Quang Trung nhận định trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội quận cơ bản được duy trì và có nhiều tín hiệu khả quan. Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và tập trung vào các nhiệm vụ:

(1) Theo dõi sát diễn biến tình hình cơ chế chính sách của của Chính Phủ, Thành phố để có phương án tham mưu điều hành hiệu quả công tác thu - chi ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng...; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ chi có tính cấp bách.

(2) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kinh doanh kết hợp các hoạt động tại không gian đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cần để thúc đẩy phát triển kinh tế quận nhanh, bền vững.

(3) Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án, đồng thời làm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

(4) Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và có phương án tổ chức phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ dự phòng mùa mưa bão đang đến gần.

(5) Tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách; đặc biệt quan tâm chế độ thăm hỏi, tặng quà đối với các đối tượng anh hùng liệt sỹ, chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Chăm lo công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước trong dịp hè. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

(6) Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 63 năm ngày Thành lập Quận.

(7)  Tổ chức tổng kết năm học 2023-2024, phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi năm 2024 và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 đảm bảo phân tuyến tuyển sinh hợp lý và theo quy định.

(8) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

(9) Tập trung rà soát, xây dựng các báo cáo  chuyên đề, đề án thuộc 6 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng chính quyền 5 năm giai đoạn 2021-2025, định hướng nhiệm vụ 05 năm giai đoạn 2026-2030.

(10) Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và an ninh, an toàn hệ thống thông tin quốc gia, an ninh trên các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.