Xác nhận số 1970/XN-UBND ngày 14/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 16/11/2023 | 09:20  | Lượt xem: 82

UBND quận Hai Bà Trưng xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND quận Hai Bà Trưng.

Xác nhận số 1970/XN-UBND ngày 14/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)