Hội nghị báo cáo viên quận Hai Bà Trưng tháng 8 năm 2022
Ngày đăng 18/08/2022 | 08:38  | Lượt xem: 541

Thực hiện Chương trình công tác số 12-CTr/QU ngày 01/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, ngày 16/8/2022, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 với chủ đề “Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”.

Hội nghị có sự tham dự của 259 đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Quận; Trưởng (hoặc Phó Trưởng) các phòng, ban, ngành thuộc Quận; Bí thư (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy), Chủ tịch UBND, cấp ủy viên phụ trách Tuyên giáo, tuyên truyền viên cấp cơ sở thuộc Đảng bộ 18 phường; Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Báo cáo viên cấp Quận; Thành viên Tổ Dư luận xã hội Quận; Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Dân, Đảng Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp, Báo cáo viên Trung ương, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đã thông tin về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, những kết quả đáng ghi nhận cũng như những khó khăn, thách thức, tồn tại; định hướng tư tưởng về việc xử lý, giải quyết một số vụ án tham nhũng lớn trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận trao đổi những nội dung cần lưu ý của các văn bản Thành phố, Quận đã ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, một số vấn đề cơ bản của Quận và các đơn vị từ nay đến cuối năm cũng như trong những giai đoạn tiếp theo.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng bộ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; trong khi đó, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là công việc phức tạp, phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Do vậy, hội nghị báo cáo viên tháng 8 là cơ hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.