Thanh tra quận Hai Bà Trưng công bố quyết định thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 24/05/2023 | 10:58  | Lượt xem: 1146

Ngày 22/5/2023, tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, Trường Tiểu học Trưng Trắc và Trường THCS Tô Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chánh Thanh tra quận chủ trì buổi công bố Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cùng tham dự còn có các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức là đối tượng thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên, do bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chánh Thanh tra quận làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến 30/12/2022, riêng đối với nội dung thanh tra việc kê khai, công khai và báo cáo kết quả công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung năm 2022 thì thời kỳ thanh tra từ 01/01/2022 đến 30/4/2023; thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật).

Buổi làm việc của Đoàn Thanh tra tại Trường THCS Tô Hoàng
Tại buổi công bố, Đoàn Thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định thanh tra số 925/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND quận và triển khai một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.
Buổi làm việc của Đoàn Thanh tra tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, bà Nguyễn Thị Minh Hà cho biết đây là Đoàn thanh tra theo kế hoạch của UBND quận, Đoàn làm việc theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Trong quá trình làm việc, Đoàn yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra hoàn chỉnh báo cáo và chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan cung cấp cho Đoàn theo Đề cương đã được yêu cầu. Đồng thời, Trưởng Đoàn thanh tra cũng yêu cầu thành viên Đoàn thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.
Buổi làm việc của Đoàn Thanh tra tại Trường Tiểu học Trưng Trắc
Sau khi nghe công bố,  Lãnh đạo các đơn vị là đối tượng thanh tra đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn cũng như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cung cấp theo yêu cầu của Đoàn.