Thanh tra quận Hai Bà Trưng công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 16/10/2023 | 11:25  | Lượt xem: 1705

Ngày 13/10/2022, tại trụ sở UBND phường Đồng Nhân và UBND phường Phố Huế, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đồng Nhân và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Tham dự có đại diện UBND phường và các cá nhân có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Chánh Thanh tra quận Hai Bà Trưng, đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đồng Nhân và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thời kỳ thanh tra năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2023; thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Công bố quyết định thanh tra tại phường Đồng Nhân

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn Thanh tra nêu khái quát mục đích, yêu cầu và nội dung buổi công bố quyết định, yêu cầu Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về thanh tra và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.

Công bố quyết định thanh tra tại phường Nguyễn Du

Về phía đối tượng thanh tra, đại diện các đơn vị cho biết đều nhất trí và chấp hành Quyết định số 44/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đồng thời sẽ cử công chức làm đầu mối làm việc với Đoàn, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, phối hợp tốt với Đoàn trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoạt động thanh tra diễn ra đúng quy định, tiến độ.