Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thực hiện Dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an tại số 44 Yết Kiêu
Ngày đăng 17/08/2023 | 09:07  | Lượt xem: 658

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 28/6/2023, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội trên địa bàn phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng.

Dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu là dự án trọng điểm của Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội; là dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; là một trong số các dự án hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TƯ ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ, ngày 10/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 407/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh để xây dựng, mở rộng trụ sở Bộ Công an.

Ngày 24/5/2022, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3651/QĐ-BCA-H02 về việc phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội (trong đó nêu rõ địa điểm đóng quân của các đơn vị tại 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm và số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Theo Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của 36 Bộ, ngành Trung ương tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 423 ngày 20/4/2023 với phạm vi quy hoạch là toàn bộ hệ thống trụ sở làm việc của 36 Bộ, ngành Trung ương trong địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội, bao gồm cả khu vực nội đô lịch sử thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và 13 cơ quan khác được ổn định vị trí, không thuộc diện di dời về Khu trụ sở bộ, ngành trung ương tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 09/5/2023 (trong đó nêu rõ: Về quy mô đầu tư: Thu hồi khoảng 0,6 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội; Về địa điểm thực hiện dự án: Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và phường Nguuyễn Du, quận Hai Bà Trưng; Về thời gian, tiến độ thực hiện:Giai đoạn 1: Năm 2023);

Bộ Công an đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu tại Quyết định số 4180/QĐ-BCA-H02 ngày 15/6/2023;

UBND Thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hai Bà Trưng tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 (trong Danh mục công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hai Bà Trưng kèm theo Quyyết định đã nêu rõ hạng mục: Mở rộng trụ sở Công an Thành phố Hà Nội tại 92 Nguyễn Du).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã xác nhận phạm vi, ranh giới, diện tích thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án với quy mô thu hồi đất khoảng 0,6 ha trên địa giới hành chính của  hai phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, cấp chỉ lệnh, tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới trên thực địa; UBND các quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ công tác giải phóng mặt bằng, ban hành thông báo thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy trình được pháp luật quy định.

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 53, 54) quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại điện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật, nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh. Luật Đất đai năm 2013 (Điều 61, 67, 166, 170)  quy định đối với các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (cụ thể ở đây là đối với dự án mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội) thì người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và có nghĩa vụ giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất.

Liên quan đến dự án, tại địa bàn phường Nguyễn Du, có 60 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản thuộc diện phải thu hồi đất. Quá trình triển khai dự án, từ cuối tháng 6/2023 đến nay, Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Nguyễn Du đã tiến hành các nội dung theo trình tự qui định tại Luật Đất đai 2013; niêm yết công khai các tài liệu pháp lý của dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội và quy định của pháp luật liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư , đồng thời, chuyển tài liệu tới các hộ gia đình, tổ chức liên quan nghiên cứu; tổ chức các buổi đối thoại, tiếp công dân, làm việc với 60/60 đại diện hộ gia đình, tổ chức liên quan để quán triệt, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các qui định của pháp luật.

Đặc biệt, UBND quận đã kiến nghị Thành phố áp dụng chính sách đặc thù cho dự án này nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân. Hiện dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất tái định cư bằng đất ở cho các hộ gia đình, tổ chức sử dụng nhà, đất bị Nhà nước thu hồi thuộc dự án (không phải đền bù bằng căn hộ như với các dự án khác) tại khu đất tái định cư thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (thuộc vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch; huyện Đông Anh cũng đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua đề án thành lập quận với 24 phường, trong đó có phường Mai Lâm). Theo đó, người dân sẽ được bố trí chỗ ở tạm cư hoặc chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở tạm cư khi nhận phương án tái định cư bằng đất ở. Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục xem xét áp dụng các phương án hỗ trợ khác đối với dự án đặc thù trên (tạo điều kiện cho người dân được đền bù căn hộ có diện tích lớn hơn diện tích đất bị thu hồi, người dân chỉ phải nộp thêm số tiền nhỏ cho diện tích tăng thêm…)

Tổ công tác giải phóng mặt bằng quận đang đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng sử dụng nhà, đất, tài sản của các hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm hiện tại. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Hai Bà Trưng cũng đang tập trung xác định chính xác giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh giá (khảo sát giá đất tại 2 điểm "đầu đi" phường Nguyễn Du và "đầu đến" là xã Mai Lâm) đảm bảo tính tiệm cận giữa giá đất bồi thường và giá đất giao dịch trên địa bàn để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho các hộ. Dự kiến tiến độ, trong tháng 8/2023 UBND quận sẽ công bố, thông báo đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi về giá đất cụ thể để người dân được biết. (Bảng giá đất theo Quyết định số 30 ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội không phải là giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mở rộng Trụ sở Bộ Công an). Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Trong tháng 12/2023.

UBND quận Hai Bà Trưng thông tin để Nhân dân được biết về dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội để Nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

UBND quận Hai Bà Trưng tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về việc triển khai thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội như sau:

- Địa điểm tiếp công dân:

+ Bộ phận tiếp công dân - Trụ sở UBND phường Nguyễn Du (địa chỉ số 44 phố Trần Nhân Tông);

+ Địa điểm tiếp nhận thông tin - Tổ công tác GPMB phường Nguyễn Du (địa chỉ số 176 phố Bà Triệu).

- Số điện thoại đường dây nóng: 0948 772 468.