Công văn số 580/UBND-QLĐT ngày 02/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kết quả rà soát thông tin báo chí
Ngày đăng 02/04/2024 | 17:39  | Lượt xem: 426

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về kết quả rà soát thông tin báo chí

Công văn số 580/UBND-QLĐT ngày 02/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kết quả rà soát thông tin báo chí.

(Chi tiết tại đây)