Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác quản lý đô thị năm 2023
Ngày đăng 10/11/2023 | 16:06  | Lượt xem: 176

Ngày 10/11/2023, tại trung tâm Chính trị quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với công trình vốn ngân sách trên địa bàn quận.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận năm 2023, ngày 10/11/2023, tại trung tâm Chính trị quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với công trình vốn ngân sách trên địa bàn quận.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên bao gồm các đồng chí là Lãnh đạo phòng; công chức làm nhiệm vụ công tác công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với công trình vốn ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thuộc các phòng Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận; các đơn vị sự nghiệp công lập; Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn quận.

Buổi tập huấn được đồng chí Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đồng thời là giảng viên hướng dẫn các nội dung tập huấn .

Công tác đầu tư xây dựng là lĩnh vực quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói riêng và quận Hai Bà Trưng nói chung. Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên để các dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng mang lại hiệu quả cao, đòi hỏi từng cán bộ, công chức phải thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư.

Với những kiến thức và kinh nghiệm của đồng chí giảng viên truyền đạt cho lớp học sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quận Hai Bà Trưng có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với các công trình trên địa bàn quận.

Trong quá trình học tập, để lớp học đạt chất lượng và hiệu quả, sau phần hướng dẫn của đồng chí giảng viên, các đồng chí học viên tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư.

Qua buổi học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ này, nhận thức và trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận về công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quận.