Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2024 (Từ 16/02/2024 đến 29/02/2024)
Ngày đăng 05/03/2024 | 08:44  | Lượt xem: 331

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2024.

Báo cáo số 114/BC-QLĐT ngày 01/03/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2024 (Từ 16/02/2024 đến 29/02/2024).

(Chi tiết tại đây)