Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024 (Từ 01/03/2024 đến 15/03/2024)
Ngày đăng 20/03/2024 | 09:59  | Lượt xem: 235

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 03 năm 2024.

Báo cáo số 141/BC-QLĐT ngày 18/03/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024 (Từ 01/03/2024 đến 15/03/2024).

(Chi tiết tại đây)