Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2024 (Từ 01/05/2024 đến 15/05/2024)
Ngày đăng 16/05/2024 | 14:44  | Lượt xem: 401

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2024.

Báo cáo số 323/BC-QLĐT ngày 16/05/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2024 (Từ 01/05/2024 đến 15/05/2024).

(Chi tiết tại đây)