Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 08 năm 2023
Ngày đăng 06/09/2023 | 10:55  | Lượt xem: 193

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2023.

Báo cáo số 714/BC-QLĐT ngày 05/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2023 (Từ 16/08/2023 đến 31/08/2023).

(Chi tiết tại đây)