Công văn số 164/UBND-TN&MT ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận
Ngày đăng 31/01/2024 | 09:39  | Lượt xem: 508

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận.

Công văn số 164/UBND-TN&MT ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận.

(Chi tiết tại đây)

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)