Quận Hai Bà Trưng triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Ngày đăng 05/02/2024 | 09:07  | Lượt xem: 264

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo văn bản số 348/CV-HĐ ngày 30/01/2024 của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố.

Thực hiện văn bản số 348/CV-HĐ ngày 30/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 02/02/2024, UBND quận Hai Bà Trưng đã ký Công văn số 202/UBND-TP về việc triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo văn bản số 348/CV-HĐ ngày 30/01/2024 của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố; UBND quận đề nghị, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung, trong đó tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật các nội dung sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024:

a) Thông tin đầy đủ, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Quận về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm tới cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tác hại rượu, bia:

- Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về các giải pháp bảo đảm trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống tác hại rượu, bia.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 2 truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho người dân. Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện: Đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; các hành vi vi phạm về chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; không có hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá kiểm định; xây dựng văn hoá giao thông theo nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…

d) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Tiếp tục thông tin, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TU ngày 20/9/2023 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, các kỹ năng thoát nạn, hướng dẫn thoát nạn, kỹ năng cảnh báo khi có sự cố xảy ra…

(Công văn số 202/UBND-TP)