Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ năm 2023
Ngày đăng 25/01/2024 | 16:26  | Lượt xem: 280

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ năm 2023.

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ năm 2023.

(Chi tiết tại đây)