Tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID
Ngày đăng 24/04/2024 | 17:09  | Lượt xem: 285

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Công văn số 1318/STP-PBGDPL ngày 22/4/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID).

(Chi tiết tại đây)