Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng 04/05/2024 | 16:17  | Lượt xem: 155

Ngày 25/4/2024, tại Trung tâm Chính trị quận, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng thiết lập hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 25/4/2024, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng thiết lập hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tập huấn có 200 học viên là cán bộ, công chức các phòng chuyên môn; Công an quận, đại diện các đơn vị: Đội quản lý thị trường số 5; Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận; Lãnh đạo UBND 18 phường; Công chức Tư pháp- Hộ tịch; Văn hóa -Xã hội; Địa chính- Đô thị; Ban chỉ huy và chiến sỹ công an 18 phường.

Buổi tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thủ tục, hình thức, trình tự áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm chính xác, khách quan trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính./.