Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 12/01/2024 | 09:30  | Lượt xem: 678

Chiều ngày 10/01/2024, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ quận.

Là một trong các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội thu ngân sách nhà nước cao nhất; Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận theo chương trình công tác đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Kết quả nổi bật của quận là thu ngân sách năm 2023 đạt 103% dự toán thành phố giao, đạt trên 12.515 tỷ đồng, là một trong những quận có số thu ngân sách nhà nước cao trong 30 quận, huyện, thị xã. Công tác quản lý trật tự xây dựng cũng đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” tặng Phó Bí thư Quận ủy,
Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2023, quận đã thành lập được 8 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu thành phố giao năm 2023, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời kết nạp 7 đảng viên là học sinh ưu tú của các trường THPT thuộc quận. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Quận ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Trên cơ sở đó, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận đảm bảo tiến độ. Đồng thời, các cấp uỷ làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.