Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
Ngày đăng 26/06/2024 | 11:29  | Lượt xem: 141

Sáng ngày 20/6/2024, Ban Thường vụ Quận uỷ Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ban Thường vụ Quận uỷ, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, Quận ủy đã xây dựng và ban hành 20 văn bản; trong đó: 13 kế hoạch, 02 chuyên đề, 03 đề án, 02 công văn để cụ thể hóa thực hiện Đề án phù hợp với tình hình chính trị của Quận, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thực hiện các nội dung từ công tác chuẩn bị, các bước sinh hoạt chi bộ, nội dung, song song là thực hiện sinh hoạt theo Hướng dẫn “chi bộ bốn tốt” về số lượng đảng viên dự sinh hoạt, các ý kiến phát biểu trong sinh hoạt, cuối sinh hoạt thực hiện tự chấm điểm chi bộ tốt của tháng. Thời gian qua, nội dung sinh hoạt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và mỗi quý sinh hoạt theo từng chuyên đề khác nhau.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác sinh hoạt chi bộ và đề nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó là tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng “Chi bộ bốn tốt” của Ban Thường vụ Quận uỷ; tập trung các giải pháp có tính trọng điểm để đổi mới nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ. Phó Bí thư thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phải thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như quản lý đảng viên. Các cấp uỷ phải chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy cấp dưới và chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện thoái hoá biến chất, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Hội nghị đã tiếp thu 03 ý kiến tham luận và biểu dương, khen thương cho 08 tập thể, 11 cá nhân đạt có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.