Danh sách số điện thoại đường dây nóng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Quận, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các phường
Ngày đăng 06/09/2021 | 10:20  | Lượt xem: 4027

Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách số điện thoại đường dây nóng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Quận, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các phường.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Quận, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các phường.

(Chi tiết tại đây)