Tuyên truyền về thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân mới
Ngày đăng 24/08/2021 | 14:49  | Lượt xem: 2570

Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng đề nghị phối hợp tuyên truyền thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân mới.

Công văn số 25514/CCT-TTHT ngày 23/8/2021 của Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng về việc phối hợp tuyên truyền thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân mới.

(Chi tiết tại đây)