Tuyên truyền nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2024 | 16:24  | Lượt xem: 211

Quận Hai Bà Trưng: Tuyên truyền nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 của Thành phố Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng: Tuyên truyền nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 của Thành phố Hà Nội

1. Sứ mệnh

- Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội (Tên: EHR - Electric Health Record) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hà Nộitừ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Mỗi người dân Hà Nội có một hồ sơ sức khỏe điện tử được theo dõi và lưu trữ suốt đời, quản lý toàn bộ xuyên suốt các hoạt động liên quan đến sức khỏe người dân; hồ sơ sức khỏe điện tử được bảo mật, chỉ có những người có liên quan được tiếp cận thông tin; người dân có quyền quyết định chia sẻ hay không chia sẻ các thông tin cá nhân trong hồ sơ sức khỏe.

- Từ Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội, người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hà Nội có thể quản lý sức khỏe cá nhân của bản thân và gia đình trên Sổ sức khỏe điện tử (Tên: PHR- Personal Health Record) được chia sẻ trên ứng dụng iHanoi hướng tới phục vụ hỗ trợ người dân trong quá trình thăm khám, điều trị và dự phòng bệnh.

2. Chức năng

Hệ thống triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố gồm 4 phân hệ chính.

- Nhóm 1:  Phân hệ Thu thập số liệu: Triển khai API, công cụ thu thập dữ liệu Khám chữa bệnh của người dân từ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hà nội và dữ liệu tiêm chủng (tiêm chủng mở rông/tiêm chủng Covid19) của người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Nhóm 2: Phân hệ Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử

+ Triển khai Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cho cán bộ y tế các tuyến phục vụ quản lý, theo dõi, cập nhật, giám sát thông tin sức khỏe người dân.

+ Kết nối với các CSDL quốc gia như Dân cư.

- Nhóm 3: Phân hệ Phần mềm Khai thác dữ liệu sức khỏe: Triển khai hệ thống Dashboard phục vụ phân tích và báo cáo cho Sở y tế và các Trung tâm Y tế Quận, huyện, thị xã về số liệu hồ sơ sức khỏe điện tử

- Nhóm 4 - Chia sẻ dữ liệu: Chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dân cho ứng dụng người dân iHanoi.

3. Định hướng sắp tới

- Triển khai tiếp các mô hình phân tích, đánh giá, mô hình bệnh tật nhằm đánh giá xu hướng, tình hình mắc bệnh trên địa bàn thành phố, đồng thời nghiên cứu tích hợp các công nghệ lớn như BigData, AI vào hệ thống, nghiên cứu phương án chia sẻ thông tin sức khỏe người dân lên trung tâm điều hành Y tế thông minh, Trung tâm điều hành của Thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục nâng cấp API chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dân và tiếp nhận thông tin người dân khai báo từ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng iHaNoi, nhằm hỗ trợ người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử quản lý toàn bộ sức khỏe gia đình, phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên iHaNoi.

- Kết nối với Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội để tiếp nhận dữ liệu sức khỏe người dân Hà Nội đi khám bảo hiểm Y tế tại các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện Bộ Ngành và tại các cơ sở Khám chữa bệnh đóng trên địa bàn Tỉnh, Thành phố khác.

- Triển khai công tác thu thập, liên thông bổ sung dữ liệu khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe theo đoàn; kết nối bổ sung liên thông khám dịch vụ, kết nối kết quả chẩn đoán hình ảnh, đồng thời nghiên cứu phương án chia sẻ sức khỏe người dân phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Triển khai mở rộng đối tượng, chức năng sử dụng hệ thống, chứcnăng quản lý và cập nhật dữ liệu đối với Y tế học đường (Sở giáo dục đào tạo) trong công tác khám sức khỏe học sinh và Y tế cơ quan, xí nghiệp để phục vụ quản lý sức khỏe tại các đơn vị.

- Triển khai mở rộng các hoạt động nghiệp vụ quản lý sức khỏe người dân tại 30 Trung tâm Y tế Quận, Huyện, Thị xã, 579 Trạm Y tế Xã, Phường, Thị trấn như các hoạt động quản lý bệnh nhân không lây nhiễm, bệnh nhân ung thư, đối tượng bà mẹ - trẻ em, hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý bệnh nghề nghiệp,…

4. Đánh giá về lợi ích, mục tiêu thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên Thành phố Hà Nội

4.1. Người dân, bệnh nhân:

- Thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy bằng Sổ sức khoẻ điện tử. Mỗi người dân sẽ có một quyển Sổ sức khoẻ điện tử trọn đời, từ đó người dân đi khám, đi tiêm chủng tại bất kỳ đâu không còn phải mang theo nhiều giấy tờ thông tin khám, điều trị, tiêm chủng trước đó.

- Giúp người dân biết và tự quản lý, cập nhật thông tin sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình (Bố mẹ, con cái,…).

- Người dân có thể chủ động tự đánh giá yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân và cập nhật dữ liệu Y tế cơ bản của bản thân, người thân (cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhiệt độ,…) để người dân có thể chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

- Được tư vấn, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và tư vấn điều trị với người mắc bệnh mạn tính.

- Hướng tới kết nối với mô hình Khám chữa bệnh từ xa để người dân có thể Chủ động tìm kiếm Kết nối, tương tác trực tuyến với bệnh viện, bác sĩ khi có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe.

4.2. Bác sĩ, Thầy thuốc:

Cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi người bệnh đến khám giảm thời gian thăm khám, điều trị. Bác sĩ có thể tra cứu kết quả Xét nghiệm, Chẩn đoán, đơn thuốc, tiền sử người bệnh trong các lần thăm khám trước đó khi được sự đồng ý của người bệnh

4.3. UBND Thành phố, Sở Y tế:

- Giúp cho UBND Thành phố, Sở Y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Từ dữ liệu Hồ sơ sức khỏe có thể tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin sẽ giúp UBND Thành phố, Sở Y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng, đánh giá tình hình mắc bệnh không lây nhiễm và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn.

- Tập trung dữ liệu, quản lý toàn bộ các nghiệp vụ y tế (Dân số, bệnh không lây nhiễm,….).

- Từng bước sử dụng dữ liệu sức khỏe người dân trong công tác quản lý, báo cáo và chăm sóc sức khỏe người dân

4.4. Cơ sở Y tế

- Bước đầu hình thành kho dữ liệu sức khỏe người bệnh tại các cơ sở Khám chữa bệnh được quản lý tập trung trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử của Thành phố, dựa vào dữ liệu được đồng bộ lên Hồ sơ sức khỏe các cơ sở Khám chữa bệnh có thể chủ động phân tích được dữ liệu khám chữa bệnh của đơn vị mình trên hệ thống.

- Việc dữ liệu được đồng bộ thông suốt giúp các cơ sở Khám chữa bệnh có thể kế thừa dữ liệu khám của nhau, giúp cho việc giảm các chỉ định không cần thiết của người dân, lạm dụng sử dụng các dich vụ y tế trong công tác Khám chữa bệnh Bảo Hiểm Y tế.

- Khai thác trong quá trình Bệnh nhân chuyển tuyến, chia sẻ dữ liệu kết quản khám của bệnh nhân phục vụ công tác khám chữa bệnh.