Đoàn giám sát HĐND quận giám sát tình hình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn 04 phường

Ngày đăng 16/05/2024 | 17:00  | Lượt xem: 150
Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 17/11/2029 của Quốc...

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11)

Ngày đăng 11/04/2024 | 04:00  | Lượt xem: 424
Chiều ngày 09/4/2024, tại trụ sở 33 Đại Cồ Việt, HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc...

Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/04/2024 | 10:09  | Lượt xem: 602
UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo đồng thuận việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/03/2024 | 05:09  | Lượt xem: 382
Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/03/2024 | 08:40  | Lượt xem: 359
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/03/2024 | 10:23  | Lượt xem: 264
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận.

Công văn số 2033/UBND-NV ngày 22/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:46  | Lượt xem: 123
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính.

Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:39  | Lượt xem: 146
UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:09  | Lượt xem: 155
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:59  | Lượt xem: 173
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:48  | Lượt xem: 165
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:32  | Lượt xem: 199
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:19  | Lượt xem: 178
Bộ Chính trị kết luận về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:10  | Lượt xem: 188
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 06:00  | Lượt xem: 898
Sáng ngày 14/3/2023, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 của Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng...

Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng dự sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023 tại chi bộ thuộc Đảng bộ các phường: Đồng Tâm, Nguyễn Du, Lê Đại Hành

Ngày đăng 06/03/2023 | 10:30  | Lượt xem: 1319
Sáng ngày 03/3/2023, thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, với tinh thần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, các đồng chí Thường trực Quận ủy đã tham dự sinh hoạt chi bộ...

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 09/01/2023 | 10:05  | Lượt xem: 1029
HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Những chuyển biến tích cực sau 01 tháng thực hiện chính quyền đô thị ở phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2021 | 06:32  | Lượt xem: 583
Ngày 01/07/2021, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2219 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, toàn thể cán bộ và nhân dân phường Minh Khai quận Hai...

Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:40  | Lượt xem: 4842
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:35  | Lượt xem: 4939
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...
Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.