Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 18:00  | Lượt xem: 394
Sáng ngày 14/3/2023, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 của Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng...

Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng dự sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023 tại chi bộ thuộc Đảng bộ các phường: Đồng Tâm, Nguyễn Du, Lê Đại Hành

Ngày đăng 06/03/2023 | 10:30  | Lượt xem: 424
Sáng ngày 03/3/2023, thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, với tinh thần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, các đồng chí Thường trực Quận ủy đã tham dự sinh hoạt chi bộ...

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thông, tổ dân phố trên địai bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 09/01/2023 | 10:05  | Lượt xem: 263
HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên thông, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Những chuyển biến tích cực sau 01 tháng thực hiện chính quyền đô thị ở phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2021 | 06:32  | Lượt xem: 329
Ngày 01/07/2021, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2219 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, toàn thể cán bộ và nhân dân phường Minh Khai quận Hai...

Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:40  | Lượt xem: 3605
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:35  | Lượt xem: 3615
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 723
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày...