Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11)
Ngày đăng 11/04/2024 | 16:00  | Lượt xem: 338

Chiều ngày 09/4/2024, tại trụ sở 33 Đại Cồ Việt, HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường giai đoạn 2023-2025 của Quận Hai Bà Trưng. Theo đó, HĐND quận quyết nghị tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025 của quận với nội dung cụ thể:

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân và phường Đống Mác để thành lập ĐVHC mới lấy tên là phường Đồng Nhân.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền và phường Bách Khoa để thành lập ĐVHC mới lấy tên là phường Bách Khoa.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền và phường Thanh Nhàn để thành lập ĐVHC mới lấy tên là phường Thanh Nhàn.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai để thành lập ĐVHC mới lấy tên là phường Bạch Mai.

Số lượng ĐVHC cấp phường trước khi sắp xếp là 18 phường và số lượng ĐVHC cấp phường sau sắp xếp là 15 phường; số ĐVHC cấp phường giảm do sắp xếp là 03 phường.

Đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Cũng tại Kỳ họp, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, HĐND quận Hai Bà Trưng đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục gồm dự án “Đầu tư trang thiết bị phục vụ đạt chuẩn Quốc gia năm 2024” và dự án “Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 năm học 2024-2025”, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của quận.

Chủ tịch HĐND quận phát biểu ý kiến tại Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng khẳng định: Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND quận, báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND quận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 05 Nghị quyết, trong đó có nội dung quan trọng là Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC các phường giai đoạn 2023-2025 của quận Hai Bà Trưng, vấn đề đang được đông đảo Nhân dân, cử tri quan tâm theo dõi. Chủ tịch HĐND quận đề nghị trên cơ sở nghị quyết, UBND quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án sắp xếp ĐVHC các phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm sớm ổn định về mọi mặt để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin báo chí tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân quận thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc sắp xếp các ĐVHC cấp phường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về lĩnh vực đầu tư công, việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã được HĐND quận thông qua, Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận, phòng, ban ngành và các đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch.