Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai một số nội dung hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND quận năm 2024
Ngày đăng 05/02/2024 | 17:00  | Lượt xem: 407

Ngày 30/01/2023, tại trụ sở 33 Đại Cồ Việt, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND quận năm 2024.

Hội nghị do ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì. Cùng tham dự có Thường trực HĐND quận, lãnh đạo hai Ban HĐND quận và các Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của Quận ủy về thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện Kế hoạch số 152 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy Hà Nội, HĐND Quận Hai Bà Trưng đã tích cực, chủ động trong việc đổi mới phương thức, nội dung hoạt động đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện tốt và hoàn thành vượt chỉ tiêu tất cả các nội dung hoạt động theo kế hoạch chương trình công tác năm 2023 đã đề ra.

Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng triển khai hội nghị

Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024 nhằm chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động của HĐND quận đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và chất lượng.

Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Ngọc Phương triển khai các nội dung công tác

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận đã tóm tắt những kết quả công tác và thành tích đạt được của HĐND quận trong năm 2023 đồng thời triển khai các nội dung hoạt động, lịch tiếp công dân của các Tổ đại biểu năm 2024, dự kiến trong năm 2024 HĐND quận tổ chức 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp chuyên đề, thực hiện giám sát 02 nội dung chuyên đề, Thường trực HĐND quận giám sát ít nhất 02 nội dung chuyên đề, tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; hai Ban HĐND quận tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát và 01 cuộc khảo sát; các Tổ đại biểu HĐND quận thực hiện ít nhất 02 cuộc giám sát và 01 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đối với hoạt động chất vấn, giải trình, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND quận sẽ lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức các hoạt động chất vấn, giải trình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã thay mặt Thường trực HĐND quận chúc Tết các đại biểu HĐND quận nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn đồng thời đề nghị các Tổ đại biểu HĐND quận, các Đại biểu HĐND quận, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên cơ sở Chương trình công tác của Thường trực và hai Ban HĐND quận chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung của chương trình công tác đã đề ra.