Thông tin trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận tại Hội nghị đối thoại giữa trưởng các phòng, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 18/06/2024 | 15:52  | Lượt xem: 220

UBND quận Hai Bà Trưng thông tin trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận tại Hội nghị đối thoại giữa trưởng các phòng, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Công văn số 1065/UBND-KT ngày 11/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về thông tin trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận tại Hội nghị đối thoại giữa trưởng các phòng, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Phụ lục Danh sách câu hỏi - trả lời tại Hội nghị đối thoại giữa trưởng các phòng, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)