Ngày đất ngập nước Thế giới, Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2024
Ngày đăng 20/03/2024 | 17:30  | Lượt xem: 265

Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề "Nước cho hòa bình"; ngày Khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề "Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu"; Ngày Đất ngập nước Thế giới với chủ đề “Đất ngập nước và phúc lợi cho con người”

Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề "Nước cho hòa bình"; ngày Khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề "Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu"; Ngày Đất ngập nước Thế giới với chủ đề “Đất ngập nước và phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới. Đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước với sự phát triển bền vững, phát huy nội lực của cộng đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các nội dung chính để người dân trên địa bàn quận hưởng ứng các sự kiện trên cụ thể như sau:

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, ngày Khí tượng thế giới 23/3; Ngày Đất ngập nước Thế giới.

- Bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào nguồn nước đúng quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình cá nhân hạn chế khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; kiểm soát và tái sử dụng nước thải; triển khai việc đăng ký khai thác nước dưới đất tại UBND các phường; tổ chức, cá nhân khoan thăm dò khai thác nước dưới đất phải được đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; trường hợp để xảy ra sự cố sụt lún do khoan giếng khai thác nước dưới đất thì tổ chức, cá nhân thuê khoan và đơn vị khoan giếng sẽ phải bồi thường thiệt hại do việc khoan khai thác nước dưới đất (nước ngầm) gây ra. Đối với khu vực đã có cấp nước sạch tập trung của Thành phố, vận động nhân dân chuyển sang sử dụng 100% nước sạch phục vụ sinh hoạt và thực hiện trám lấp giếng khoan theo quy định.

- Vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

- Tham gia tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, xả nước thải đúng quy định.