Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Ngày đăng 08/02/2024 | 09:39  | Lượt xem: 245

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

(Chi tiết tại đây)